Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

ApriloNeil
5933 8c74 500
Reposted fromtfu tfu viameem meem

September 25 2018

ApriloNeil
0724 592c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

September 23 2018

ApriloNeil
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaoll oll
ApriloNeil

iammagicitself:

# still the best moment in a tv show ever

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaoll oll

August 20 2018

ApriloNeil
5992 585b
Reposted fromyikes yikes vianotyourstrawberry notyourstrawberry

July 19 2018

ApriloNeil
3049 296b 500
Reposted fromoll oll
ApriloNeil
5737 e60f 500
Reposted fromhagis hagis viaSchattenhonig Schattenhonig
ApriloNeil

Kobieta potrzebuje bliskości mężczyzny,

a nie świadomości że jest zajęta.

ApriloNeil
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.  
— Henning Mankell

June 30 2018

ApriloNeil
9151 ddec
Reposted fromnazarena nazarena viastonerr stonerr

June 22 2018

ApriloNeil
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix

June 20 2018

ApriloNeil
ApriloNeil
ApriloNeil
- Nie mam dzisiaj perspektywy na wieczór.
- A ja hamulców.
- Oh. To myślę, że mamy wspólną wizję.
— Perwersje

June 13 2018

ApriloNeil
5437 2d2b 500
Reposted fromnutt nutt viaoutofmyhead outofmyhead

June 12 2018

ApriloNeil
2123 4edf

June 06 2018

ApriloNeil

June 02 2018

ApriloNeil
Życie jest doprawdy zabawne: jedno słówko wyszeptane przed ołtarzem i już jesteś żonaty - jedno słówko wyszeptane we śnie i już jesteś rozwiedziony.
— Vittorio de Sica
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa

May 29 2018

ApriloNeil
Teraz nie pora myślec o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl. co możesz zrobić z tym, co masz
— Ernest Hemingway
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutofmyhead outofmyhead

May 20 2018

ApriloNeil
Najlepszym testem człowieka jest to, czy umie się rozstawać i jak traktuje ludzi, których już nie potrzebuje.
— znalezione.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl