Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

ApriloNeil
Reposted fromFlau Flau viatfu tfu
ApriloNeil
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.

January 11 2018

ApriloNeil
3632 dbce 500
ApriloNeil
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
ApriloNeil

January 08 2018

ApriloNeil
0071 b734 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viatfu tfu

January 04 2018

ApriloNeil
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej viastonerr stonerr

January 02 2018

ApriloNeil

January 01 2018

ApriloNeil
6884 1ab1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viameem meem
ApriloNeil
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola

December 28 2017

ApriloNeil
4225 2381 500
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viatfu tfu
ApriloNeil
3710 081f 500
Reposted fromgpunktschmitz gpunktschmitz viastonerr stonerr

December 22 2017

ApriloNeil
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viairmelin irmelin

December 21 2017

ApriloNeil
3802 6316 500
Reposted frommsofall msofall viagdziejestola gdziejestola

December 20 2017

ApriloNeil
ApriloNeil
6643 0ece 500
Reposted fromtfu tfu
ApriloNeil

Słowa znaczą tyle, ile znaczy osoba, która je wypowiada.

— dokładnie
Reposted fromwhateveer whateveer viagdziejestola gdziejestola

November 28 2017

ApriloNeil
Nie każdy może być filozofem, ale każdy w swoim własnym interesie powinien pół godziny tygodniowo myśleć.
— Mariusz Szczygieł - Gottland.
Reposted fromnutt nutt viadivi divi
ApriloNeil
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viadivi divi
ApriloNeil
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl